Protokollet från styrelsemötet 2015-06-01 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.