På grund av anmärkning vid besiktningen av lekparken och för att förekomma eventuella olyckor kommer vi temporärt ta bort en av gungorna som sitter för nära staketet.


När gungställningen är flyttad hänger vi tillbaka gungan