Protokollen från styrelsemötet 2015-09-02 och 2015-09-28 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.