Protokollet från styrelsemötet 2016-10-17 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.