Protokollen från styrelsemötena 2019-09-01 samt 2019-09-23 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.