Protokollen från styrelsemötet 2021-03-22 och 2021-05-03 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.