Korsningen Hemmesta Dalväg – Backvägen står för närvarande under vatten.

Om möjligt välj annan väg via Blåbärsvägen Centrumvägen.

Orsaken till detta är att kommunens dagvattenledningen förbi platsen är överbelastad. Kommunen är informerad och har även besökt platsen och meddelat att de inte kan gör något åt detta för tillfället.

Vägföreningen har pratat med vår entreprenör för halkbekämpning som kommer sanda extra nu i kväll och vid behov även under morgondagen.