Protokollet från stämman 2020-09-30 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.