Värmdö Kommun kommer under vecka 31 åtgärda de brister som är kvar efter reliningen och som bl.a. gjorde att vi fick en översvämning i korsningen Backvägen/Dalvägen.