Välj gärna vägen via Centrumvägen och Blåbärsvägen för att komma förbi korsningen. Även för er som ska till Backvägen är denna väg att föredra då det lite grundare vatten på denna sida av korsningen.

Vägföreningen har felanmält detta till Värmdö kommun.