Asfaltering i området

Med start från idag så kommer vi med få hjälp med att laga våra gator. Vi kommer byta ut brunnslock, justera sättningar, lägga ny asfalt i 2 av våra förträngningar samt bygdevägen och förbindelsevägen mellan Mariebergsvägen och Kvarnvägen. Vi hoppas nu på förståelse...