Med start från idag så kommer vi med få hjälp med att laga våra gator. Vi kommer byta ut brunnslock, justera sättningar, lägga ny asfalt i 2 av våra förträngningar samt bygdevägen och förbindelsevägen mellan Mariebergsvägen och Kvarnvägen.

Vi hoppas nu på förståelse för detta och att ni underlättar för de som jobbar på platsen. det som framförallt kommer störa trafiken är när vi tvingas stänga av Hemmesta Dalväg (förträngningarna i höjd med Dalstugan samt nummer 19). När vi stänger av Hemmesta Dalväg får vi välja andra vägar tex. in/utfart via vägskälet för oss som bor innanför Korsningen Hemmesta Dalväg-Mellanvägen när arbete sker vid Hemmesta Dalväg 19 och Blåbärsvägen när vi stänger av vid Dalstugan.

Detta är vad som ska göras i området:

1. Utbyte brunnar i början på Vitsippevägen

2. Utbyte brunnar vid vändplanen på Blåsippevägen

3. Utbyte av dagvattenbrunn Hemmesta Dalväg 15

4. Justering 2 brunnar på Åkerbärsvägen 11

5. Justering av vattensamling vändplan Smultronvägen

6. Lagning/utökning asfalt vändplan Lingonvägen

7. Utbyte 2 brunns lock vändplan Lingonvägen

8. Ny asfalt i förträngningen Hemmesta Dalväg 19

9. Ny asfalt i förträngningen Hemmesta Dalväg 19b (Dalstugan)

10. Justering sättning Centrumvägen 15

11. Ny asfalt förbindelsevägen mellan Mariebergsvägen och Kvarnvägen

12. Breddning samt ny asfalt på Bygdevägen

Hoppas ni alla har förståelse för detta och att vi kan underlätta för asfaltsläggarna.