Sedan den nya styrelsen tillträdde efter årsstämman den 25:e september 2013 fick man i uppdrag att bla annat skapa en ny hemsida. Detta är det första embryot! Hemsidan kommer löpande att uppdateras inom de närmaste dagarna. Då vi hade minimal åtkomst till den tidigare hemsidan är detta något vi var tvungna att lösa omgående. Vi hoppas att ni har överseende med att sidan får ”växa” fram.