Vi i styrelsen vill tillönska alla medlemmar ett Gott Nytt År.