Pga personliga skäl har vår vägfogde Svante Norberg önskat bli entledigad från sitt uppdrag. Styrelsen ger självklart sitt fulla stöd till beslutet.

Tillsvidare tar Markus Aggefors över Svantes öppna uppdrag och Tommy Ahlsved tar över kontakten med vår snöröjare Kopparmora Entreprenad AB.

På nästa styrelsemöte den 17:e Mars kommer frågan diskuteras vidare.