Nu finns 5 papperskorgar utplacerade i området på försök. Under försökstiden kommer styrelsen ansvara för tömningen av dessa. Under hösten kommer försöket utvärderas och beslut tas om vi ska sätta upp fler papperskorgar eller ej. Har Ni synpunkter på försöket så får Ni mer än gärna kontakta styrelsen (styreIMG_9467lsen@hemmesta-svf.se).

IMG_9460