Vi har nu ytterligare problem med klotter i området, parkbänken mellan åkerbärs- och blåsippevägen är nedklottrad. Vi ber er att hålla extra uppsyn för att försöka stävja detta.