Protokollet från styrelsemötet 2015-03-09 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.