Vi hade igår slutbesiktning med Infratek gällande fiberdragningar i vårat område. Vi i styrelsen har innan detta gått en vägsyn och summerat ihop de klagomål/kommentarer kring det utförda arbetet vi fått till oss och det som vi själva hittat. Det är en gedigen lista med kommentarer och ett protokoll är upprättat. Vi är i stora drag överens med Infratek om arbetets utformning och utförande men relativt många åtgärder krävs.

Vi hoppas att de korrigerande åtgärder vi önskar få igenom inte ska bli några problem och att de genomförs snarast möjligt.

Är det något som ni tror att vi har missat eller som ni vill kommentera skicka då ett mail omgående till styrelsen@hemmesta-svf.se