Vi i styrelsen vill tacka alla deltagare på årsstämman igår för ett väl genomfört möte. Det var som vanligt högt till tak och mycket synpunkter och diskussioner vädrades, precis som vi vill ha det för att vi alla ska känna delaktighet. Vissa diskussioner gick kring huruvida vi ska få våra yngre medlemmar att inse hur viktigt det är att deltaga i vår årliga stämma för att kunna göra sin röst hörd och vara delaktiga i beslut som rör vårat område. Vi i styrelsen får försöka jobba med detta som ett mål inför nästa stämma.

Vi hälsar Roel Lammers välkommen som ny ledamot i styrelsen och passar även på att tacka Eleonor Erkers för tiden i styrelsen. Eleonor fortsätter som suppleant tillsammans med Kenneth Ehrnstedt och Fredrik Fanteberg. Kenneth är ny suppleant och vi hälsar även honom välkommen.

På revisorssidan valde Agneta Brodin att avsäga sig uppdraget men Annika Sundberg fortsätter tillsammans med en extern revisor. Revisorssuppleanterna Jessica och Marie accepterade det fortsatta uppdraget.

Fredrik Axelsson drog det stora lasset och är ensam valberedning, men vi lovar alla att hjälpa till i det ärofyllda uppdraget.

Hemsidan och kontaktlistan kommer så snart vi hinner uppdateras med våra nya ”kollegor”.

Protokollet från stämman kommer så snart det är klart att presenteras här på hemsidan.