Styrelsen har tecknat att avtal med VMS – Värmdö Maskin och Support AB gällande snöröjningen 2015/2016 då tidigare entreprenör Kopparmora Entreprenad valde att avsluta gällande avtal. VMS fick uppdraget efter en upphandling som skickades till fem olika entreprenörer.