1.Se över värmesystemet

Oberoende på vilket system du har bör du anlita en fackman att komma in för att serva ditt system. Om din panna går på olja, pellets, eller liknande, se till att du har fyllt systemen och att din leverantör står redo att fylla på under vintern. Provkör systemet och se till att allt snurrar och cirkulerar som det ska. Är något fel så ska du uppdaga det nu och inte när det är -5 C utomhus. Se också över rör som löper på kallvindar. Säkerställ att de är ordentligt isolerade. Vi har tyvärr många erfarenheter där hyresgäster kommit tillbaka efter att ha firat jul på annan ort bara för att upptäcka att värmen inte fungerar och rör har frusit, det är då de spricker. När man fått igång värmen igen och det börjar bli varmt i huset igen så forsar vattnet i stället. Man har då bytt ett problem mot ett annat.

2.Lufta element

När du först sätter igång ditt värme system så kommer du behöva lufta elementen, om du har sådana. Du kommer också få ha koll på trycket i systemet eftersom när du släpper ut luft sänks trycket. Fyll då på systemet med vatten och kör systemet igen. Lufta sedan elementen igen efter ett par dagar och få upp trycket igen så bör du vara klar för vintern. Vissa system får man göra om manövern en eller två gånger under vintern.

3.Rensa stuprör och rännor

Under hösten är det ett konstant jobb att hålla undan löven. De viktigaste åtgärderna är att se till att du har bra och fungerande galler för stuprören så att du inte får ner löv i dem från stuprännorna och att du hela tiden rensar bort löv och skräp från rännorna. Vi har sett många exempel där vatten samlats i stuprören på grund av att de varit igensatta, sedan när det fryser på vintern, så, om du kommer ihåg fysik lektionen, expanderar isen och spräcker rören. Ligger det då vatten i rännorna också kan de bli för tunga och rasa ner. Det kan bli både dyrt och farligt.

4.Rensa dränering och avloppsbrunnar

Det som göms i snö…. Uttrycket gäller också skräp och växtlighet, så alla dränerings- och avloppsbrunnar som inte hållits rena innan snön kommer inte klara av smältvattnet när våren kommer. Förbered väl så kan du njuta av vårsolen istället för att leta problem med dräneringen.

5.Snö och istappar på tak

Stora snömängder på tak skapar enorma tyngder som tak inte är byggda för. Sedan när snön smälter så smått under till och droppar ner för taket kan stora istappar skapas. Håller du inte taket fritt från snö kan du få väldigt obehagliga överraskningar med läckage i taket, tak som rasar in, stora snömängder som plötsligt rasar ner från taket, istappar som lossnar och faller ned, mm. En tydligare bild behövs nog inte målas för att komma ihåg att hålla tak fria från snö.

Tänk speciellt på att om du hyr ditt hus så blir du ansvarig för skador som uppstår genom oaktsamhet. Även om din hyresvärd inte lämnat bra instruktioner eller om ni har ett tvetydigt hyreskontrakt, så är det bra att utbilda sig själv om hur du skall sköta huset när årstiderna förändras så att du inte hamnar i en svår situation och det blir en tvist.

 

Källa:  http://residensportalen.blogspot.se/

Författare: Crhistoper Lembke