Intervju med Nils Aava – huvudkontaktman för Grannsamverkan på Backvägen

Hur länge har du varit huvudkontaktman för grannsamverkan?

-Det börjar bli ganska många år nu. Det är ju säkert femton år, kanske upp mot 18-20. Det hela började med att någon tog kontakt med polisen och startade upp grannsamverkan för Backvägen. Jag fick frågan om jag kunde hjälpa till och helt plötsligt anmäldes mitt namn som huvudkontaktman och på den vägen är det. Det började med att Polisen, för ca 14-15 år sedan, kallade alla huvudkontaktmän för Grannsamverkan i Värmdö på ett möte och vi fick en genomgång om upplägget. Jens Höglind var den polis som hade huvudansvaret gentemot huvudkontaktmännen för Grannsamverkan i Värmdö de sista tio åren, om inte mer, men han har nu gått i pension och vi väntar på att de nya poliserna plockar upp arbetet med Grannsamverkan igen.

Vilket område ingår i samverkan?

-Vår Grannsamverkan gäller bara för Backvägen men efter det att vi började skicka ut information från polisen per mail fick vi frågan om inte personer boende på andra gator, som t.ex Hemmesta Dalväg och Centrumvägen, kunde få ta del av denna information. Det gick ju naturligtvis bra även om det var tydligt att dessa gator inte tillhörde vårt Grannsamverkansområde.

Finns det fler grannsamverkan i Hemmesta Södra Vägförening?

-Ja tror att det finns en till borta vid Åkerbärsvägen-Tranbergsvägen.

Vad är grannsamverkan?

Det bygger på tre saker:

  1. Att ha en formell kontakt med polisen, för polisen vill få information och vi vill ha information av polisen. Jag har förmedlat informationen jag fått av polisen till alla på maillistan och skickat information till polisen som jag fått av våra grannar.
  2. Att tala om för dina närmaste grannar när du åker bort så att de kan hålla koll. Berätta hur länge du är borta och hur de kan kontakta dig. Berätta också om det kommer andra som hjälper till att vattna blommor eller hämta in posten.
  3. Vi hjälper varandra när någon är bortrest med att klippa gräsmattan och se till att det ser bebott ut. Kanske man kan ställa en extra bil på grannens uppfart, skotta snö fram till dörren eller bara lämna några fotspår i snön utanför dörren.

Det handlar också om att hålla ett extra öga på personer man inte känner igen och inte vara rädd för att fråga ”Vad gör du här?” eller ”Vem söker du?”

Vad är syftet?

-Grannsamverkan är ett sätt för oss att visa, de som har tänkt att begå brott på Backvägen, att vi har lite mer koll här än vanligt. Vi håller reda på varandra.

Hur arbetar ni ihop med polisen?

-Närpolisen har till uppgift att hålla kontakten genom att regelbundet skicka information som kan vara av intresse för oss såsom t.ex. hur många inbrott/stölder det varit i bilar, hus, lägenheter, båtar, misstänkta fordon etc. i området. Jag i min tur informerar polisen om det jag vet hänt i vårt område och som kan vara av intresse för polisen. Jag hämtar skyltar från polisen och hänger upp dessa för att informera om Grannsamverkan.

Vart hör man av sig om man ser något misstänksamt?

-Man ringer 11414 om det är inte akut och 112 om det är akut. Man kan också informera mig om något misstänkt, dock inte akut, och jag kan sedan sammanställa den informationen och skicka den till polisen.

Hur kan man hjälpa till?

-Var och en måste ta ansvar för sitt närområde. Hålla koll på om man ser personer och fordon som inte verkar ”höra hemma” på Backvägen och tala om för sina grannar man är bortrest en längre tid.

TACK Nils för dina svar.

 

Slutligen några tips från Grannsamverkans hemsida för samverkan mot brott*:

  • Märk lös egendom

Märkning gör att föremålen blir mindre värda på andrahandsmarknaden och därmed mindre attraktiva att stjäla.

  • Upprätta en inventarieförteckning

Upprättar du en inventarieförteckning har du full koll på vilka värdeföremål du har i ditt hem om något skulle hända.

  • Säker värdeförvaring

Pass, smycken, pengar och andra för tjuven attraktiva föremål att stjäla bör alltid förvaras i ett säkerhetsskåp eller värdeskåp när de inte används.

  • Installera lampor med rörelsevakt

När en lampa plötsligt tänds utanför din bostad drar det uppmärksamheten till sig och dina grannar kan hjälpa till att hålla koll på din bostad, framförallt under den mörka årstiden.

  • Installera kåpa över vredet

Om du har ett brevinkast och ett vred på insidan av dörren bör du installera en kåpa över vredet för att förhindra användning av så kallad låsslunga vid inbrott.

*Källa: samverkanmotbrott.se