På den 7 juni kommer NCC att skrapa bort översta lagret på asfalten för att den 8 juni lägga ett nytt lager asfalt på vägen i korsningen Backvägen/Dalvägen. Vi kommer att kunna passera under hela tiden, även när arbetet pågår.

Under sommaren kommer det att målas nya linjer på våra gator i hela vårt område. Det är dock inte säkert när detta sker, eftersom det är väderberoende och inte inplanerat än.