Protokollet från styrelsemötet 2016-04-25 och 2016-05-16 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.