Protokollet från styrelsemötet 2016-06-13 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.