Vi vill påpeka viktigheten kring att plocka upp hundbajset i området samt tacka alla som redan gör det. Hundbajs på gator är inte bara otrevligt, utan också ett brott mot miljöbalken. Undvik att rasta hundarna på våra lekytor, såsom fotbollsplanen bredvid förskolan Dalstugan. För de som rider häst, undvik ridning av hästar på lekytor.