Protokollet från styrelsemötet 2017-04-03 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.