Protokollet från styrelsemötet 2017-05-15 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.