Styrelsen lämnade in en skrivelse med synpunkter på den detaljplan som var utställd av kommunen gällande Hemmesta Centrum. Skrivelsen hittar ni nedan. Klicka på bilden för att öppna dokumentet.

Synpunkter gällande detaljplan för Hemmesta Centrum

Synpunkter gällande detaljplan för Hemmesta Centrum