Styrelsen lämnade in en skrivelse med synpunkter på den detaljplan som var utställd av kommunen gällande Hemmesta Centrum. Skrivelsen hittar ni nedan. Klicka på bilden för att öppna dokumentet.