Protokollet från styrelsemötet 2017-06-05 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.