Hej!

Vi har för tillfället flera lampor som inte lyser på Vitsippevägen och Blåsippevägen, vi känner till detta och kommer åtgärda så fort som möjligt.