Protokollet från styrelsemötet 2017-08-14 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.