Protokollen från styrelsemötena 2017-09-04 och 2017-09-25 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.