Protokollet från årsmötet i Hemmesta Södra Vägförening finns nu på hemsidan under fliken protokoll. Bilagorna finns under sidan för årsmötet 2017. Debiteringslängden finns hos sekreteraren.