Protokollet från styrelsemötet 2017-10-16 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.