Protokollen från styrelsemötena 2017-11-20 och 2018-01-22 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.