Protokollet från styrelsemötet 2018-02-19 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.