Tillsammans har vi återigen snyggat upp vårt område och bidragit till en trevligare näromgivning. Som tur var, förutom vår grillmästare Lars-Gunnar, även vädergudarna på vår sida.

En av många insatserna har varit att återplantera häcken vid busshållplatsen Hemmesta Vägskäl och bygga ett staket för att skydda det. Se bilder.

Stort tack till alla som deltog på städdagen idag.