Protokollet från styrelsemötet 2018-04-16 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.