Protokollen från styrelsemötena 2018-05-28 och 2018-06-19 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.