Protokollet från stämman 2018-09-24 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.