Protokollet från styrelsemötet 2018-10-22 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.