Protokollet från styrelsemötet 2018-12-18 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.