Protokollet från styrelsemötet 2019-01-21 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.