Protokollen från styrelsemötena 2019-03-04 och 2019-04-01 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.