Från och med idag onsdag 17 april sopar entreprenörs firma Gösta Borgegård våra gator. Vi önskar att alla som har sina bilar stående på gatan flyttar dem, så att det blir lättare för entreprenören att sopa rent.

Maskinerna är byggda för att ta upp utspridd sand men inte löv, kvistar eller gräs. Sopa inte ihop gruset i högar, det försvårar upptagning. Raksträckor behöver inte sopas ut, endast hörnor där häckar hänger ut mer än 20 cm över vägkant.