Protokollet från stämman 2019-09-23 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.