Protokollet från styrelsemötet 2019-10-14 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.