Protokollet från styrelsemötet 2019-11-25 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.